Saab säljs till Spyker. ... sig genomföra sin politik. Januari Kaos i tågtrafiken inledde året. -Vad, varför och hur ska ... integritet och säkerhet i sin kontakt med vård och omsorg. Då räcker det inte bara att säga VAD vi vill. ... För att vara säker på att du är uppdaterad på vad som gäller, besök sidan lagen.nu. Det är viktigt att denna grupp får rätt stöd för att klara sin ... Vad innebär det att åldras med ... Alla vill vara delaktiga i samhället. De allra flesta personerna med mild eller måttlig ... av ADL-aktiviteter bättre i sin ... maka eller sambo är det ofta en självklarhet att man vill fort- ... Det vill säga att språket ska vara enkelt, förståeligt Vad är normer och vad har de med jämlik ... Vad har jag för position i samhället? Jordbävningen i Haiti mäter 7,8 på Richterskalan. Lagtexter som citeras ordagrant återges med kursiv stil.