VAD ÄR EN KÄLLA? Två killar i femtonårsåldern rörde sig runt biljardbordet, som upptog en stor del av lokalen. VAD ÄR EN KÄLLA? Vad är en källa? Den historia som vi läser i böcker har skrivits utifrån fragment, en liten del, av en tidigare verklighet, som överlevt till våra dagar. Nånstans man får infomation av. brev,runor,ruiner och dagböcker. Vad menas med en kvarleva? En källa är ett material som används för att, ofta indirekt, få fram kunskap som inte tidigare är känd, medan med litteratur menas en slutprodukt av färdigproducerad kunskap som förmedlas vidare till … Källor och källkritik Vad är en källa? Dessa fragment kallas källor och kan vara allt från bilder, film, ljudband, brev (både privata och offentliga), möteshandlingar, tidningar och affischer. För att få olika sidor av samma händelse är det viktigt att använda sig av oberoende källor. Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. En berättande källa kan vi läsa och få historisk information från. 2. Vissa källor kan vara både en berättande källa och en kvarleva, exempelvis en … En källa är varifrån man kan få information. Det kan vara en text eller ... så kallade berättande källor. Någonstans där man kan hämta någonting. En ... berättande källor. Om källor med motsatt tendens (en moderat och socialist) är ense kring en händelse är den troligen sann. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Vad är en kvarleva Hur kan en källa på en och samma gång vara en berättelse och en kvarleva?" Om sin tid? En Det är genom olika källor som du får reda på saker. Med ordet "källa" menar man vad som är grunden till vår kunskap. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: ... är vad den utger sig för att vara. Att läsa en tidning för att ta reda på vad som hänt gör tidningen till en berättande källa. 2. Vad kvarlevor visar ... använder vi oss alltså av källan som en berättande källa. Här förklaras vad en källa är och det källkritiska arbetssättet beskrivs. Vad är en källa? Vad är en källa? Använda kvarleva- du tittar på källan i sig (inte det den berättar, om det är en berättande källa) . I en krönika berättas händelserna alltid i kronologisk ordning, i samma ordning som de inträffade. 1. En berättande källa är en källa som du kan läsa, till exempel runorna på en runsten, texten i ett brev eller texten i en bok. Ge några exempel på kvarlevor. Någonstans där man kan hämta fakta. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. 1. En källa är någonting man får information ifrån. En källa kan vara till exempel en artikel, en bok, en webbsida, ett citat från en … Förstahandskälla kan till exempel vara en person som bevittnat en händelse, medan andrahandskällan kan vara den person som återger vad förstahandskällan berättat. Vad menas med en kvarleva? Den källkritiska metoden handlar om att försöka förstå vad en källa kan säga om det förflutna. Det eller den du hämtar upplysningar ifrån är en källa. Om man istället är intresserad av hur tidningen är redigerad, tryckt och vilka nyheter som anses vara viktiga, behandlas den som en kvarleva. Vad är en källa? Vad menas med en kvarleva? 2: Vad menas med en kvarleva? Vad är en källa? En källa kan vara både skriftlig, muntlig eller materiell. En kvarleva brukar anses ha större källvärde än berättande källa. Uppgifter och frågor Faktafrågor: Vad är skillnaden mellan en kvarleva och en berättande källa? SKRIVA BERÄTTANDE TEXTER Lite tips och exempel 2. En källa kan t. ex vara ett dokument, en webbsida/blogg, en bok eller en person som du hämtar information ifrån. Genom källor får du information om olika saker. Vad är en källa? Någonstans där man kan hämta fakta. Vad är en källa? 3. Vad säger kvarlevan om skaparen? Ge några exempel på kvarlevor. ... Med ordet "källa" menar man vad som är grunden till vår kunskap. Ställ alltid frågan: Vem/vilka ligger bakom källan och vad är deras intressen? 1. Finns det olika typer av källor? En källa kan vara både skriftlig, muntlig eller materiell. 2. Vad är en källa? 2. Vad är en historisk källa? den som berättande källa. En förstahandskälla räknas som den mest tillförlitliga inom källkritiken eftersom den till skillnad från andrahandskällan är oberoende. En källa kan vara av olika slag: ... De skriftliga och muntliga källorna kan man kalla berättande, för de berättar om en händelse. 1. 2. Skrifter som Anne Franks dagbok är en berättande källa beroende på ur vilken aspekt man vill läsa den. 1. som är en del av själva den process eller händelse som vi är intresserade av. Ge några exempel på kvarlevor. Källkritik 1. 1: Vad är en källa? Den kan både skriftlig och muntlig. Det kan vara en text eller ... flera personer, så kallade berättande källor. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Vad är en berättande källa? källa - utifrån de fyra principerna innan du kan använda dig av det källan berättar/skildrar. För att få olika sidor av samma händelse är det viktigt att använda sig av oberoende källor. Vad betyder det att en källa ska vara tendensfri? Ni ska kunna motivera om … Kanske är vad den säger en ren myt som inte alls ger någon tillförlitlig information om ett historiskt händelseförlopp. Berättande texter att skriva 1. 2. 2. Svar: ... Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Vad är en källa? Vad menas med en kvarleva? Kvarlevor. Vad är en kvarleva? Vad är en källa? Nästa gång Nästa gång fortsätter vi med källkritik och ni kommer få genomföra källkritik från början till slut på er källa. En kvarleva brukar anses ha större källvärde än berättande källa. Ge några exempel på kvarlevor. En krönika är en berättande källa. Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras med minst en annan källa med motsatt tendens. Vad menas med en kvarleva? Vad menas med en kvarleva? Här finns många möjligheter till olika historiska undersökningar, allt utifrån den specifika källan och dess innehåll, utformning, syfte, användning och annat. Använda kvarleva - du tittar på källan i sig (inte det den berättar, om det är en berättande källa) . En källa som ligger nära i tid till en händelse anses vara mer tillförlitlig. Ge några exempel på kvarlevor. 3. Någonstans där man kan hämta någonting. En kvarleva är en lämning eller ett spår av någonting som hänt. Exempel på berättande källor är ... vad hade källans skapare för ... Du måste också undersöka om uppgiftslämnaren är beroende av någon annan källa. Följ med Kim och Isac när de reder ut begreppen. Vet du vad en historisk källa är? Det eller den du hämtar upplysningar ifrån är en källa. ... men att någorlunda säkert kunna etablera vad en källa ... som en kvarleva eller en berättande källa. 2. Miljöbeskrivning Det var nästan fullt i det lilla, trånga caféet när Ludde kom in. Vad menas med en kvarleva? Nått som vittnar att nått har hänt som t ex. Vad är en källa? De materiella källorna kan man kalla kvarlevor, därför att de kan vara fysiska bevis på att en händelse faktiskt ägt rum. ... Berättande källor. : ... Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Hur skildras genus, etnicitet m.m.? 3. "Vad är en berättande källa? Ge några exempel på kvarlevor. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. 1. Ge några exempel på kvarlevor. Ge några exempel på kvarlevor.