Därefter kan man ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Den som är allvarligt sjuk kan ansöka om fler dagar med sjukpenning på ... som innebär en uppmjukning av bedömningen av allvarlig sjukdom. Vilken allvarlig sjukdom påverkar din förmåga att arbeta? ... Du kan få sjukpenning på fortsättningsnivå om Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga ... Ett exempel kan vara när någon lider av en allvarlig sjukdom. Sjukpenning på ... i 364 dagar kan hen ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Beloppet baseras på din sjukpenninggrundande ... ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. ... arbetsmarknaden t ex om du lider av en mycket allvarlig sjukdom. Försäkringskassan använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Prisbasbelopp m.m. 6 § Vissa beräkningar som anges i denna balk ska grundas på ett prisbasbelopp eller förhöjt prisbasbelopp som beräknas för varje år. En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller på det HFD 2012:32. Efter att den försäkrade genomgått en höftledsoperation har en återgång i arbete ansetts medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom varför rätt till förlängd sjukpenning (numera sjukpenning på fortsättningsnivå) utöver 550 dagar har förelegat. År 2, sjukpenning på fortsättningsnivå (75 %) Nu sänks sjukpenningen för de allra flesta till 75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Men om man har en allvarlig sjukdom finns det vissa öppningar i Socialstyrelsens regelverk för den som har en allvarlig sjukdom, så att man kan få behålla sjukpenning på 80 %. Om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att även i fortsättningen få cirka 80 procent i sjukpenning. Då finns det ingen tidsgräns för hur många dagar med sjukpenning på normalnivå du kan få. Därefter kan du ansöka om att få sjukpenning på fortsättningsnivå, som är något lägre, 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Den kan betalas ut i 550 dagar. Har du en allvarlig sjukdom, kan du ha rätt till fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Arbetsförmedlingen Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå betalas ut. Från och med dag 366 i sjukskrivningen får du sjukpenning på fortsättningsnivå (75%). Du som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om att få behålla din sjukpenning på normalnivå (80 procent), utan tidsgräns. ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå eller en ansökan om fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Får du inte sjuklön från din arbetsgivare kan ... Om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få fler än 364 dagar med sjukpenning på normalnivå. Ersättningen är densamma som * Vid allvarlig sjukdom med successiv förändring där arbetstagaren kommer att få svårigheter att på sikt klara även ett annat arbete. ... Sjukpenning har indragits dag 400 under tid med sjukpenning på fortsättningsnivå med 75 procent. Du får inte sjukpenning på samma nivå efter dag 364, utan på fortsättningsnivå (=mindre pengar), men du får vara fortsatt sjukskriven. ... om någon fått det godkänt med MS. Enligt FK kan man endast få det vid allvarlig sjukdom, typ cancer och andra svåra tillstånd. ? 2017-06-16 kl. 07:02 #3926. SandraR. Exempel 3 Sjukpenning har indragits dag 4 00 under tid med sjukpenning på fortsättningsnivå med 75 procent. Sjuklön enligt AB kan utges Sjuklön (72,75 procent) utges fr.o.m. dag 764 och som längst till dag 944 i sjukperioden med högst 180 dagar. Försäkringskassan skickade ett brev som sa att nu närmar det sig ett år och då kan man ansöka om att få fortsatt sjukskrivning eller tidsbegränsat "sjukpenning på fortsättningsnivå" som är 75% och inte 80% som den första är. Det är till exempel om du har en allvarlig sjukdom eller ligger på sjukhus. Min fråga är: ... Fler dagar med sjukpenning på normalnivå Jag har legat på sjukhus i 2 ... sjukskrivning eller tidsbegränsat "sjukpenning på fortsättningsnivå" som är 75% och ... har en "allvarlig" sjukdom. 550 dagar. Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom kan han ... sjukpenning få fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå. Men om man har en allvarlig sjukdom finns det vissa öppningar i Socialstyrelsens regelverk för den som har en ... >> Mer om sjukpenning på fortsättningsnivå allvarlig sjukdom. Även om hans sjukdom skulle riskera att allvarligt försämras ... sjukpenning benämns numera sjukpenning på fortsättningsnivå. Allvarlig sjukdom utifrån socialstyrelsens kriterier (KS) Sjukpenning på normalnivå 364 dagar inom 450 Ca 80 % Sjukpenning på fortsättningsnivå Ca 75 %.