Ansvarig utgivare: Charlotte Ingvar-Nilsson, utsedd av Myndigheten för press, radio och tv. Databasens namn: Myndigheten för press, radio och tv, mprt.se. Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet. Ansvarig utgivare: Charlotte Ingvar-Nilsson, utsedd av Myndigheten för press, radio och tv. Databasens namn: Myndigheten för press, radio och tv, mprt.se. Idag utsåg regeringen Charlotte Ingvar-Nilsson till ny generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv, med tillträde under våren 2017. Catta Dahlfors. Assistent på Myndigheten för press radio och tv. Location Stockholm, Sweden Industry Law Practice Välkommen till ansökningsportalen. Välkommen till ansökningsportalen för Myndigheten för press, radio och tv. Här kan du ansöka om eller anmäla följande: Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfattning tillgängliggörandet enligt första stycket ska ske. Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. 1 . I skrivelsen till Kulturdepartementet ”Underlag till beredningen av ett nytt medie- Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss i sociala medier via Twitter och LinkedIn. Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet. När den inrättades den 1 augusti 2010 hette den Myndigheten för radio och tv. Den ersatte de tidigare myndigheterna Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV. [1] För 2017 anvisas Myndigheten för press, radio och tv 8 700 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Myndigheten för radio och tv. Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Granskningsnämnden för radio och TV (GRN) granskar i efterhand redan sända radio-och TV-program i Sverige.Den var tidigare en egen myndighet men ingår idag i Myndigheten för radio och tv.. Endast 5% av anmälda … I ett mejl daterat den 9 mars och skickat till branschorganisationen TS Mediefakta och till Myndigheten för radio, press och TV försöker Jokkala skademinimera och påverka beslutsfattare inom de båda organisationerna. Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press radio och tv. Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV Box 33 121 25 Stockholm-Globen Anmälan mot Sveriges Television för bristande saklighet avseende mitt arbete som vetenskaplig expert inom minnesforskningen och som sakkunnig inom rättsväsendet. Grund för anmälan ”Myndigheten för radio och tv hör till Kulturdepartementet och ersatte den 1 augusti 2010 de tidigare myndigheterna Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV.” Myndigheten för Radio och TV är alltså en sprillans ny myndighet. Ansvarig utgivare: Charlotte Ingvar-Nilsson, utsedd av Myndigheten för press, radio och tv. Databasens namn: Myndigheten för press, radio och tv, mprt.se. Ansvarig utgivare: Charlotte Ingvar-Nilsson, utsedd av Myndigheten för press, radio och tv. Databasens namn: Myndigheten för press, radio och tv, mprt.se. De största TV-skärmarna fortsätter att sälja bra även om sommarvärmen ledde till en lugn period för hemelektronikhandeln. Nya nationella tillstånd Totalt har 22 ansökningar från 7 olika sökande kommit in till Myndigheten för press, radio och tv. MRF:s produkter och tjänster hjälper dig i arbetsvardagen, både för dig med bilhandelsföretag och verkstäder. Stftelsen Doku har startats för att granska jihadism. Bland namnen bakom finns bland andra Johan Lundberg och Magnus Sandelin. Kolla in på https://doku.nu Den här webbplatsen använder kakor från PTS.se och ibland även från insipio.se. Vi skapar långsiktiga lösningar som ger dig en stabil och säker IT-miljö. Vi tar ansvar genom stort engagemang och bred kompetens. Rymdstyrelsens uppgift är att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning.