Det syns att alla 3 stolpar ska virkas i samma maska eftersom de alla pekar mot den.Fortsätt till slutet av varvet. Varv ... På det här varvet finns en ny sorts maska. Maska av i början och i slutet ... Vänd och avmaska 10m på detta varv. Fråga igen om du inte förstår. Far ej fortare fram än din skyddsängel flyger! Fast det är svårt att få det bra att maska av i slutet på varvet. Du har nu en ny maska på höger ... hårt så att maskan blir för stram att sticka på nästa varv). Det kan också stå …"i 14 varv". Då får man hålla reda på ... man började maska av, ... sak om igen till slutet av varvet. Sticka nu 14 varv rätstickning.Därefte r maska av en maska i slutet på vartannat varv 3 gånger. Öka en maska i slutet på varvet innan sista maskan. ... Sticka vidare och gör 4 ökningar vart annat varv tills det är 169 maskor. Maska av. Använder du 2-3 färger funkar det bra att låta de färger du inte virkar med gå med i arbetet.Det betyder att du inte tar av garnet vid färgbyte utan helt enkelt hämtar upp dem igen när du behöver dem. Är det flera varv mellan färgen används kan man sno trådarna om varann vid varje nytt varv, så det inte blir en stor ögla på baksidan. Sticka sedan 3 räta varv. På första varvet minskar du 4 maskor. Dvs 1 maska på varje sticka. Häl Nu ska du bara sticka på första och fjärde stickan. Denna gång ska vi gå igenom att virka fyrkantigt och platt, där resultatet blir en mormorsruta! Vi kommer att gå igenom stolpar, smygmaskor och färgbyte.. Maskor. En stolpe är en ”längre” maska än en fast maska, varje varv med stolpar blir alltså högre än ett varv med fasta maskor.. En smygmaska är en maska som inte ska synas, den är … 1. Tvättråd: Här står hur du tvättar garnet; om det tål att strykas, tumlas osv. 2. Masktäthet: Masktätheten beräknas på 10×10 cm eller på 4 inches; antal maskor x antal varv. Masktätheten som anges är vid stickning med rekommenderad stickstorlek. Ibland anges endast antal maskor per 10 cm. Mormorsruta 1. Virkas runt. 4cl = virka 1st utan att göra sista genomdraget (2 öglor på nålen), gör ytterligare 3st på samma sätt (5 öglor på nålen), hämta garnet och dra igenom samtliga öglor. 3cl = som ovan men virkat av 3 st. hst = halvstolpe Grundvarv: Med garn A. 6lm, slut till en ring med 1sm. Varv 1: 1lm, 12fm om ringen, slut med 1sm i första fm. Gratis mönster till amigurumi. Igår gjorde jag mitt första egna amigurumimönster, och det resulterade i den här lilla kaninen! Läs mer om kurserna här och klicka gärna på länken för att läsa om ledaren. Ta in en maska i slutet på varje varv tills 14 maskor återstår. Maska av. Tummen Mönsterförklaring [x]=röd [ ]= grön. ... Minska sedan 1 maska i slutet på varje varv tills bara en maska återstår. Maska av. Sy ihop: Vik tummen dubbelt och sy ihop, runda till toppen. Sticka sedan 3 räta varv. På första varvet minskar du 4 maskor. Dvs 1 maska på varje sticka. Häl Nu ska du bara sticka på första och fjärde stickan. Under slutet av 1700-talet blev virkning en industri i det fattiga Irland, där man kopierade knypplade mönster och omsatte dem i virkning. Inom hemslöjdsrörelsen i Sverige var tekniken länge ogillad och en av rörelsens grundare Lilli Zickerman beskrev tekniken som förkastlig då … Gör knapphål så här i slutet av varvet: sticka 1 am, 1 rm, 1 am, öhpt, omsl, 1 rm, 1 am, 1 rm. Gör knapphålen vid samma höjd med knapparna på framstycket. När det återstår 2 varv till det översta knapphålet, sluta med mönsterst och sticka 6 varv resår. Mindre storlekar i slutet av beskrivningen. Garn: Naturull från Kinna Textil eller Eskimo (Garnstudio) Stickmaskin: Silver Reed SK150, 155 eller annan grov stickmaskin med 9mm nålavstånd ... Maska nu av 1m i höger sida på varv: 84, 86, 88 86, 88, 90 88, 90 Maska av 2m i höger sida på varv: 90, 92, 94, 96, 98 (Du kan låta markören sitta kvar i slutet på sista varvet med ökningar, så kan du räkna hur många varv efter denna du har virkat.) Virka sedan ytterligare 1 varv utan ökningar, detta p.g.a. att antalet varv med hoptagningar blir ett färre än antalet varv med ökningar. Fortsätt att öka enligt principen för varv 31-34 (lägg upp 1 maska i slutet av varven på rätsidan och utöka det slätstickade partiet med 1 am på avigsidan) tills det finns 55 maskor på stickan. Fortsätt att öka enligt principen för varv 31-34 (lägg upp 1 maska i slutet av varven på rätsidan och utöka det slätstickade partiet med 1 am på avigsidan) tills det finns 55 maskor på stickan. Varv 3: 2 lm, 2 stolpar i samma maska, 1 halvstolpe, 1 fm, 1 halvstolpe, 2 stolpar i samma maska, 1 sm. Sy fast vingarna på kroppen. Upplagd av Sofia Andersson kl. Ta in en maska i slutet på varje varv tills 14 maskor återstår. Maska av. Tummen Mönsterförklaring [x]=röd [ ]= grön. ... Minska sedan 1 maska i slutet på varje varv tills bara en maska återstår. Maska av. Sy ihop: Vik tummen dubbelt och sy ihop, runda till toppen. (Du kan låta markören sitta kvar i slutet på sista varvet ... fm=fast maska, hopt ... Det bildas då en rand på utsidan av de främre mb. Sticka nu 14 varv rätstickning. Därefter maska av en maska i början och slutet på vartannat varv 3 gånger. Minska 1 m innanför kantmaskan i början och slutet av varje varv. Lyft 1:a m rätt på varje varv. ... Maska av. Stickad basker/mössa. Det kan även hända att du vill byta grepp beroende på vilken typ av maska du virkar. ... Studera arbetet igen när du kommer till slutet av ett varv. Lyft första maskan i början av varje varv. Sticka sista maskan på varje varv ... maskor till slutet av ... 8 varv i rätstickning. Maska av. Nu kommer ska du ta in 6 maskor per varv, vilket innebär att du i slutet av varvet bara kommer att ... (Varv 9) virka 2 fm i var åttonde maska: 54 på slutet