Under all denna tid har språket utvecklats, men frågan är om utvecklingen kommer ta stopp eller om den kommer fortsätta? Svaret är att så länge vi människor utvecklas kommer även språket göra det. Om du jämför med hur det svenska språket var för 100, 200 eller 400 år sedan så har det redan försvunnit. Visst det kommer förändras i framtiden med det är inte samma sak som att det försvinner. DEBATT. Svenska termer ersätts allt oftare av engelska. Låt inte hycklande företrädare schabbla bort rätten till svenskan utan agera för att språkfrågan på allvar kommer upp på den politiska dagordningen inför valet 2010. Hur stort är svenska språket egentligen? Kommer det att försvinna i framtiden? I programmet nedan diskuteras dessa stora frågor. ... Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Dagens ämne är en domedagspredikan: Svenska språket riskerar att försvinna - och det är mediernas fel. Varje vecka får jag reaktioner av den typen från läsare. Alla har vi hört rykten om att det svenska språket håller på att dö ut! Men det kan lika gärna vara en normal utveckling ”ett nytt kapitel i den svenska språkhistorian” ett citat från Anna-Karin Svensson. Kommer det svenska språket att försvinna? Kommer det att ersättas av engelska? Och varför blev just engelskan så framgångsrik? Hur uppstår språk, varför förändras de, och varför försvinner en del av dem? Det är de språk i världen som klassas som akut utrotningshotade på språkuppslagsverket Ethnologues webbplats. Värden runt omkring styr det svenska samhället, när samhället föredras ändras även språket. Då det behövs nya ord för att beskriva värden. • Ingen vet idag hur svenskan kommer att se ut i framtiden, men det finns flera teorier. Hej kära fl.are . Jag har märkt klart och tydligt att det finns människor här proppfyllda med åsikter och tankar. Det kommer in nya influenser och nya ord. Men hur går det med svenska språket, på sikt? Förra helgen publicerade Dagens Nyheter en intressant text av Richard Swartz, där han gick till storms mot att det svenska språket nästan helt försvunnit i det … Kommer det svenska språket att försvinna? Kommer det att ersättas av engelska? Och varför blev just engelskan så framgångsrik? Hur uppstår språk, varför förändras de, och varför försvinner en del av dem? Open menu. account. Varken svenska talspråket eller skriftspråket idag är identiskt med det som användes på Gustav Vasas tid. Att språket ändras beror delvis på influenser utifrån. Svenskan har ju under århundradena påverkats av bl.a. tyska, latin, franska, finska, italienska, jugoslaviska, amerikanska genom kontakter med andra länder och invandrare. Det kryllar av språk i världen, men medan några breder ut sig krymper andra och riskerar att dö ut. Ett par av de rödlistade språken finns i Sverige. Det är så att det svenska språket utvecklas minst sagt oroväckande. När jag böjade sjuan så förklarade en nyfunnen klasskamrat högtidligt för mig att man banne mig fick lov att skriva "Mej", "dej", "oxå" osv. Men just när det gäller futurumbildande kommer (att) som i exempelmening 8 uppmärksammas det ibland, och inte sällan ses det då som ytterligare ett bevis på det språkliga förfall som vi alla vet pågått sen vi slutade lågstadiet. Jag har på de senaste veckorna märkt något av en trend i dagstidningarna. Det är inte ovanligt att se en liten krönika eller insändare om hur alla olika dialekter i det svenska språket liknar varandra mer och mer. Att dialekterna håller på att dö ut, alltså. Det var någon av debattörerna som sa att om människor som kommer hit från ett annat land och ett annat språk inte vågar ta till sina egna ord om de svenska tryter kommer de ju sluta ens försöka prata svenska och det vill vi ju absolut inte. Tror du att dialekter kommer att försvinna? Vilka dialekter tycker du bäst om? ... Man brukar dela in det svenska språket i sex stora dialektgrupper. Nån som såg debatten på TV4 igårkväll om svenska språket? Jag hade på det i ... kommer inte försvinna. Vår generation är inte så snabb så att det svenska språket kommer försvinna. Namnet kommer av de ... och en sak som förändrades i språket var att diftongerna började försvinna. Det här med svenska språket ... grammatik och annat men hur kommer våra barn skriva? De som växer upp med gemene man som skriftliga förebilder? Det språk som vi idag kallar för svenska, ... Man har funnit runt 200 olika inskrifter på det urnordiska språket. ... att försvinna ur en del ord. Hur sorgliga förhållande vid Elmas och Michaels bröllop än var, så träffade Lotty i alla fall hans tvillingbror Rafael. Bröderna var så lika att de som barn fått bära var sin medaljon för att kunna skilja dem åt. Det enda som räknas är vår strävan och vad vi vill åstadkomma under de korta dagar av liv som vi är tilldelade. Mark Levengood är katolik, programledare, författare och Unicef-ambassadör.