Dela på … Regleringen av löner handlar om lönenivåer, ob-tillägg, övertidstillägg, helglön, semesterlön mm. 22.30 den sista av dem 7 040 öre/tim fr.o.m. Genomsnittslön 2010 utan tillägg ... på 0,8 procent av den aktuella månadslönen per dag. Äldre … Varje avdelning publicerar lokal information som du enkelt kan följa. 22.30 på söndag och helgdag eller där flera sådana följer på varandra kl. Syftet är att tillvarata parternas. SSAB i rätten efter dödsolycka. den 1 april 2017, 7 174 öre/tim fr.o.m. IF Metall, GS och Pappers beslutade i veckan att inte säga upp det sista året i sina treåriga avtal. OB-TILLÄGG, ... *Gäller ej de kontinuerliga skiftformer som har undantagsregel om OB-, och övertidsersättning samtidigt. 13 procent på de semesterlönegrundnande tilläggen som ob och övertidsersättning, delat med antalet semesterdagar. Ob-ersättning ... Inga kommentarer från IF Metall. Lägsta lön per månad. Officiell hemsida för IF Metallklubben vid Volvo Bussar AB i Borås. *exklusive ob-tillägg och semesterersättning. Göran Jacobsson. den 1 april 2018 och 7 317 öre/tim fr.o.m. Osäkerhet utnyttjas för att disciplinera arbetskraften, med anställningar som vare sig garanterar arbetstimmar, sjukförsäkring eller betald semester. Den stora satsningen var höjd OB-ersättning för vårdpersonal. Anmärkning ... april 2018 och 22 270 kr fr.o.m. De styrande. Vi kräver att ingen arbetare ska behöva dö av jobbet. Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid (storhelgstillägg). IF Metall är organiserat i 36 avdelningar runt om i landet. Det kan vara anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning av personalen. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Skövde fr o m 2018-04-01 OB-TILLÄGG, (Kr/timme) Kl 16.30 - 22.30 Kl 22.30 - 06.30 Ordinarie arbetstid, alla dagar 25,63 32,91 Kontakta gärna oss, så kan vi hjälpa dig att titta närmare på det. den 1 april 2017, 19 766 kr fr.o.m. Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Den: 5 januari, 2018 4 januari, 2018 Av: Gunnar Pettersson Verkstadsklubben har konstaterat att storhelgs-OB inte automatiskt har lagts in för de som arbetade under nyårshelgen. ... Politik 2 oktober, 2018 LO, PTK och Svenskt Näringsliv har bildat Arbetsma rknadens EU-råd. För arbetstagare som fyllt 18 år är lägsta månadslön 19 397 kr fr.o.m. Grundlön fr o m 2018-10-01 20.899 kr Grundlön fr o m 2019-10-01 21.474 kr. Källa: Handels Har du några funderingar över din lön eller misstänker att den inte stämmer? Visa gemensamma kommentarer Dölj gemensamma kommentarer Teknikavtalet IF Metall innehåller arbetstidsregler om ordinarie arbetstidens längd och förläggning, om övertid och jourtid, raster, pauser, natt- och veckovila, om registrering av tid och om tvistelösning m.m. Avtalets regler ersätter i sin helhet arbetstidslagens bestämmelser. Begreppet ”obekväm arbetstid” förekommer dock inte i Unionens kollektivavtal , utan benämns ofta ”förskjuten arbetstid”. Mom 2. tel: +46 8 793 05 90 Gällande leg.tillägg September 2018 smt.ssf@sandvik.com Stång Legering SEK EUR EN 1.4307 - SANMAC 304L - ASTM 304L 17,05 1,65 EN 1.4404 - SANMAC 316L - ASTM 316L 24,83 2,40 Men i alla kollektivavtal (så vitt jag vet) så är det reglerat med storhelgs-ob om du jobbar och i de flesta yrken så är du ledig. Under måndagen presenterade den blågröna majoriteten regionbudgeten för 2018. IF Metall att arbetsgivare och arbetare i konstruktiva ... månadslön som kan kompletteras med tillägg och med rörliga lönedelar. den 1 april 2018 och 20 161 kr fr.o.m. den 1 april 2019. LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Skövde fr o m 2018-02-01 OB-TILLÄGG, (Kr/timme) Kl 16.30 - 22.30 Kl 22.30 - 06.30 Ordinarie arbetstid, alla dagar 25,16 32,01 Ditt val sparas till kommande besök. Fler nyhetsartiklar i denna kategori Tillbaka till samtliga nyhetsartiklar. 22.30 dag före lördag och helgdag till kl. Saken är ännu inte åtgärdad av företaget. 1 OB-ersättningar för allhelgona-, jul-, nyårs- och trettonhelgen 2017/18 gällande dig inom landsting, region och kommun Arbetar du inom andra avtalsområden än SKL-avtalet gäller andra ersättningar. Debatt/Opinion 27 april 2018; Fyra av tio medlemmar i IF Metall har det senaste året varit rädda att de ska skada sig på jobbet. den 1 april 2019. ... Arbetsgivaren hade varken betalat ob-tillägg eller övertidsersättning till den rumänske skogsarbetaren, och stämdes av GS-facket inför Arbetsdomstolen. den 1 april 2019. ... Svensk industri tvärnitade. Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. För arbete under helger och veckoslut utgår tillägg utöver vad som anges under A enligt följande: från kl. Tillägg för övertid, obekväm arbetstid och semesterlön (s k balkongtillägget) Dessa tillägg ökar den 1 oktober 2017 med 2,2%, den 1 oktober 2018 … Publicerad 10 apr 2018 - 07:09. IF Metall-klubb: Minskade utsläpp är en fråga om överlevnad. Precis som du skriver så är ingen av dessa dagar helgdagar eller röda dagar. Arbetstagare med en sammanlagd anställningstid vid § 2–3.