Vad kännetecknar borderline? Känslor av förtvivlan, ensamhet, nedstämdhet, irritation och ångest är vanliga hos en person med borderline. Anhörig till någon med borderline? Många som är anhörig till någon som har borderline känner ofta ett stort behov av stöd. Ofta lider många anhöriga av en stark oro för personen samtidigt som relationen till personen med borderline kan vara mycket påfrestande. Hej, jag läser här i bloggen om hur hemska kvinnor med borderline är, hur svårt det är att leva med en sådan kvinna. Jag själv har borderline. Samtidigt som jag tar lite illa upp över sakerna du skriver så tycker jag det är bra att du har startat den här bloggen. För Cosmo berättar 23-åriga Lovisa om hur det är att leva med borderline – och hur hon hittade tillbaka till livet. Lovisa Johansson Utåt sett är Lovisa Johansson, 23, en glad och social tjej och hon beskriver sig själv som stark med ett bra självförtroende. Som anhörig till en person med borderline måste man utveckla tekniker för att inte bli totalt kvävd och mosad av alla infall. Det låter hemskt men man måste faktiskt ha en skyddsutrustning som kan ta emot de värsta smällarna, heltäckande över hela själen och hjärtat. Men detta är inte det bästa sättet att göra det. Att leva med en person som har en borderline personlighetsstörning är väldigt svårt. Du bör vara medveten om hur du behandlar personen. Ditt mål är att hjälpa denne att minska symptomen. I många fall är den största hjälpen för en person med en borderline störning att ha förstående folk runt omkring sig, då de behöver rätt stöd och uppmärksamhet. Det finns mycket material och stödgrupper för anhöriga till personer med borderline. En person med borderline har ofta en självbild som är störd eller kraftigt förvriden. Missbruk av olika slag förekommer också och kan yttra sig i form av droger, sex, mat och pengar. Självmordsförsök, hot om självmord och självskadebeteenden är ofta återkommande. Men en teori är dock att de personer som lider av borderline har en medfödd känslomässig sårbarhet samtidigt som de utsatts för ett trauma under uppväxten. Hur detta trauma ser ut kan variera kraftigt, så som dödsfall, våld eller att bara inte fått tillräckligt med bekräftelse. Vi tänker inte på den personliga och relationella världen hos en person med denna åkomma. Det är svårt att tänka på det, men de kan känna sig borttappade och fångade i sitt eget sinne . ”Borderline personlighetsstörning är fortfarande inte väl förstått inom samhället. I många fall är den största hjälpen för en person med en borderline störning att ha förstående folk runt omkring sig, då de behöver rätt stöd och uppmärksamhet. Det finns mycket material och stödgrupper för anhöriga till personer med borderline. Det är dock inte alls säkert att det är en bra idé att överhuvudtaget försöka kommunicera med en sådan här person. Det är också möjligt att du har fakta som säger att det helt bortkastad tid att kommunicera med personen. En skör personlighet hos en person med borderline personlighetsstörning kan behöva stärkas, medan den moraliska utvecklingen kan behöva stödjas hos en person med antisocial personlighetsstörning. En person med borderline kan även känna så om denne planerat ett möte med en annan person, och personen kommer för sent – även om det bara är några minuter – eller planerna ändras med kort varsel. Men en teori är dock att de personer som lider av borderline har en medfödd känslomässig sårbarhet samtidigt som de utsatts för ett trauma under uppväxten. Hur detta trauma ser ut kan variera kraftigt, så som dödsfall, våld eller att bara inte fått tillräckligt med bekräftelse. I samband med stress eller kriser kan en person med emotionellt instabil personlighetsstörning reagera med raseri eller ångest med starka självdestruktiva inslag. Borderline kännetecknas av flera av dessa symtom En person med borderline har ofta en självbild som är störd eller kraftigt förvriden. Missbruk av olika slag förekommer också och kan yttra sig i form av droger, sex, mat och pengar. Självmordsförsök, hot om självmord och självskadebeteenden är … Vi tänker inte på den personliga och relationella världen hos en person med denna åkomma. Det är svårt att tänka på det, men de kan känna sig borttappade och fångade i sitt eget sinne . ”Borderline personlighetsstörning är fortfarande inte … I en intervju med en flicka med ätstörning (SvD, september 2006) kunde man läsa denna beskrivning av hur det kan vara att växa upp idag: ”Andra personer är värda att äta men jag är det inte. Hade jag haft bättre betyg, varit sötare, bättre på flera saker, då hade jag varit värd att älska. En studie visar att 15% har en psykiatrisk diagnos där depression och alkoholism är vanligast. 10% av de med borderline har en mamma som också har samma diagnos. Samma studie visade att bara 24% av kvinnorna i studien fick barn. Jag tror tillvaron tillsammans med en borderlineperson bäst kan liknas med en berg- och dalbana. Det är ... till en person med borderline. Exempelvis kan en person med borderline bli arg eller må dåligt över mindre ... och 27 år efter är 92 % friska. När man lever med en psykopat uppstår då och då små stunder av klarhet mellan den ständiga upptagenheten av hur man ska göra för att få honom snäll. Svårt att reglera känslor. Borderline är en personlighetsstörning som kallas för emotionell instabil personlighetsstörning. Detta innebär att en person som har borderline har svårt att reglera sina känslor vilket kan ge snabba känslomässiga svängningar, såsom att gå från jätteglad till jätteledsen på en … Det blev lite debatt om detta också på twitter. Jag vill tillägga att jag kan se framför mig en person som söker hjälp för sin barndom som skriver in på Google ”barn till borderline” och då vill jag att den här informationen ska kunna komma upp, och särskilt nästa artikel, … För den vanlige människans del är den exakta diagnosen inte det viktigaste ifall man har stött på en person som eventuellt kan vara en psykopat. Tack Marija! Hur väl du än ”uppför dig” i en relation så är det ingen garanti för att den andra personen känner tillit för dig. Tillit är en känsla som kommer inifrån och har man egna problem och olösta blockeringar så kan det vara svårt eller till och med omöjligt att känna tillit. Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning. Uppdaterad 22 Augusti 2018. Jag heter Bo Henningsson, men det är många som kallar mig Boas. Jag har diagnoserna Asperger syndrom (Autism/ASD) samt kroniska motoriska och vokala tics (Tourettes syndrom) Jag har haft som specialintresse att gå igenom all möjlig forskning, speciellt om hur hjärnan fungerar. LO är en samlande kraft för 14 fackförbund. Tillsammans kämpar vi för ett bättre arbetsliv. En artikel om faran med ”ADHD”, ”ADD”, Ritalina, Concerta och Strattera. Ligger det något i alla dessa nya diagnoser och psykdroger, eller är de en återvändsgränd? Personlighetsstörning även kallat personlighetssyndrom, [1] är en samlingsbeteckning för en grupp psykiatriska diagnoser, vilka gemensamt kännetecknas av problem med utvecklingen av personligheten, i synnerhet jag-funktionerna.Störningarna är varaktiga, och inverkar negativt på personens vardag.