Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. Översätt till Finska. Lexikon för översättning från Svenska till Finska och vice versa. Alperna täcker en yta på 207 000 kvadratkilometer. [4] Bergens stupning är mot söder mycket brantare än mot norr. Språket är nära släkt med bulgariskan och i bulgarien anses makedonska ofta vara en del av bulgariskan. Makedonskans namn kommer från det geografiska områdets namn. Vi översätter ofta från och till makedonska, mest i kombination med svenska eller engelska. När det urnordiska språket splittrades på 800-talet skapades under några hundra år svenska, danska, norska och isländska. Dessa språk är nära släkt med varandra. Från urgermanskan härstammar också tyskan, engelskan och holländskan. Det är tydligt att räkneorden på svenska, engelska och tyska är nära besläktade med varandra. De tillhör samma språkfamilj som franskan men en annan gren, den germanska. Svenska ingår i den nordgermanska (eller skandinaviska) språkgruppen i den indoeuropeiska språkfamiljen tillsammans med danskan och norskan. Svenskan är nära släkt med danskan och norskan och de kan i viss mån förstås sinsemellan. Att svenska språket är nära släkt med danska och norska känner i princip alla till. Men vilka andra språk tillhör gruppen nordiska språk? •Hur gammalt är svenska språket? •Hur är språken släkt med varandra? Språket är individuellt •10 miljoner människor talar svenska. Av världens 6000 språk kommer svenska på en 80:e plats! ... med ett enat språk. •Bibelns stavning fungerade som mall. Danska räkneord är ju mer komplicerade än de svenska med sitt ’halvtress’, tress’ etc. och entalen som efter 20 kommer före tiotalet. Indoeuropeiska språk I likhet med levande organismer, utvecklas språk. Språk som kommer från samma ursprungliga språk (kallat "proto-språk") är en del av samma språkfamilj. Det danska språket är närmast släkt med svenska, norska, färöiska och isländska. Men i vidare bemärkelse också släkt med till exempel tyska, flamländska och engelska. Och dessa germanska språk utgör en gren av de indoeuropeiska språken. ”Svenska” är inte själva språket, utan en beteckning, ett namn. En gång i världen började man kalla ett sätt att skriva och tala för ”svenska”. Men alla sätt att skriva och tala, inklusive sven­ska, förändras med … Kanske inte var svar på frågan direkt, men nog är de nordiska språken släkt med svenskan, om det nu var så frågeställaren menade. Det står lite om det på svenska Wikipedia också, sök på ”svenska”. book 2 Lär dig snabbt och lätt med språkkursen turkiska med "50 språk" Turkiska är ett av nästan 40 turkiska språk. Det är närmast släkt med azerbajdzjanska. Språken är helt enkelt släkt med varandra. Danska, norska, svenska, isländska och färöiska är exempel på språk som är nära släktingar. Längre bort i släktträdet hittar man tyska, franska och engelska, medan persiska, ryska och hindi hör till de skandinaviska språkens mest avlägsna släktingar. Learningswedish.se – en gratis nybörjarkurs i svenska Kursen har ett omfattande studiematerial med texter, övningsuppgifter, ljudfiler och filmklipp. Learning … •Hur gammalt är svenska språket? •Hur är språken släkt med varandra? Språket är individuellt •10 miljoner människor talar ... med ett enat språk. Det svenska språket är släkt med både norska och danska, vilket man kan förstå eftersom vi oftast kan förstå varandra. Det svenska språket finns beskrivet ... Snart försökte sig nordborna också på att skriva långa texter på det egna språket. Svenska är det enda språket som talas i alla delar av Sverige. Men det finns fem officiella minoritetsspråk: ... Svenska är nära släkt med norska och danska. Att svenska språket är nära släkt med danska och norska känner i princip alla till. Likheter mellan svenska och hindi Språk ... Det är rätt fantastiskt att hindi som talas i Indien är mer släkt med svenskan än finskan t.ex. Twitter; Det danska språket är närmast släkt med svenska, norska, färöiska och isländska. svenska / thailändska - Fråga – förfluten tid 1. ... HI hindi HR kroatiska HU ungerska HY armeniska ... Med vem har ni talat? Framtidens språk Lite historia Det svenska språket är släkt med dem flesta språken i Europa. Använd Lexikon24 för översättning från Svenska till albanska eller översätt från något annat språk som finns tillgängligt på sidan. Hindi är den indo-ariska språk (det så kallade centrala grupp), som tillhör den stora familjen av indoeuropeiska språk. Som det officiella språket som används i … Språken är helt enkelt släkt med varandra. Danska, norska, svenska, isländska och färöiska är exempel på språk som är nära släktingar. Längre bort i släktträdet hittar man tyska, franska och engelska, medan persiska, ryska och hindi hör till de skandinaviska språkens mest avlägsna släktingar. När tyskarna kom till Sverige tog de med sig sitt eget ordförråd och många av våra svenska ord idag är lånord från lågtyskan. Stad och snickare är några av lånorden vi fått av tyskan, eftersom tyskarna kom till Sverige … Svenska, norska, danska och isländska är, liksom t.ex. engelska, tyska och nederlänska, germanska språk. I Finland talar man finska och svenska. Finska är inte släkt med de andra nordiska språken. Det svenska språket är släkt med både norska och danska, vilket man kan förstå eftersom vi oftast kan förstå varandra. Alla dessa tre språk tillhör det nordiska språksläktet, som även ingår i den germanska språkgruppen. I och med reformationen beordrade Gustav Vasa att Nya Testamentet skulle översättas till svenska. Den standardisering och särprägling det innebar får utgöra nästa milstolpe i språkets historia. Många tror att samiska liksom finska är ett enda språk, som alla samer talar. Samiska talas av samer och språket är besläktat med finskan. Svenska är också släkt med exempelvis franska och hindi, däremot inte med finska och arabiska. Hur gammal är svenskan? Man räknar med att svenska språket har funnits i lite över tusen år. Arabiska, som är det viktigaste semitiska språket, är ej alls släkt med svenska som ju tillhör den germanska gruppen, vilken ingår i den stora indoeuropeiska språkfamiljen. Varken arabiska eller t.ex. kinesiska räknas hit. Språket ska av hävd talats i landet Ungefär 1700-talet Svenska teckenspråket är inte ett officiellt språk, men jämställs med andra minoritetsspråk 23 Uppgifter! Din första uppgift är att ta reda på så mycket fakta du kan inom ditt ämnesområde, välja ut, ordna och sammanställa så det blir intressant och begripligt! Svenskan förändras hela tiden. Du och jag pratar heller inte svenska på samma sätt. Här är exempel på hur svenskan har låtit under 1900-talet. Norden är ett samlingsnamn för Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna och Grönland. Text+aktivitet om nordiska språk för årskurs 4,5,6 Det är tack vare skriftspråket som forskare kunnat kartlägga språkens ursprung och veta hur de är släkt med varandra. Vissa språk blev så kallade urspråk och det är ur dessa som nya språk utvecklats med tiden. När det urnordiska språket splittrades på 800-talet skapades under några hundra år svenska, danska, norska och isländska.