Vi snackar med Simon Mittler som i två år studerat till jurist vid fakulteten i ... juridiklinjen vid Helsingfors universitet? ... med som inträdeslitteratur. Sprängarbeten för en ny fastighet för naturvetenskaper vid Åbo Akademi och Åbo universitet får marken att vibrera fram till januari. Under vårterminen kommer kursen att handla om genomgång av relevant inträdeslitteratur till universitet och ... in till Juridiska fakulteten i Helsingfors. Svenskspråkiga och finskspråkiga inträdessökande har egna kvoter och skild inträdeslitteratur, ... helsingfors universitet. Jag studerar fjärde året på Hanken och femte på juridiska fakulteten på Helsingfors ... universitet och dess studentkår. Någon hade nämnt att det främst är större helheter som behandlas under studiehandledningskurserna, som exempelvis juridiska fakulteten medicinska fakulteten, teknologiska högskolan eller Hanken Svenska handelshögskolan. Vi snackar med Simon Mittler som i två år studerat till jurist vid fakulteten i ... juridiklinjen vid Helsingfors universitet? ... med som inträdeslitteratur. Under vårterminen kommer kursen att handla om genomgång av relevant inträdeslitteratur till universitet och ... in till Juridiska fakulteten i Helsingfors. Svenskspråkiga och finskspråkiga inträdessökande har egna kvoter och skild inträdeslitteratur, ... helsingfors universitet. 2 HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta - Fakultet - Faculty Beteendevetenskapliga fakulteten Laitos - … Vi snackar med Simon Mittler som i två år studerat till jurist vid fakulteten i ... juridiklinjen vid Helsingfors universitet? ... med som inträdeslitteratur. Sprängarbeten för en ny fastighet för naturvetenskaper vid Åbo Akademi och Åbo universitet får marken att vibrera fram till januari. Under vårterminen kommer kursen att handla om genomgång av relevant inträdeslitteratur till universitet och ... in till Juridiska fakulteten i Helsingfors. Svenskspråkiga och finskspråkiga inträdessökande har egna kvoter och skild inträdeslitteratur, ... helsingfors universitet.