Till exempel får man bensin genom att samla ihop de kolväten som stiger ganska högt i tornet, medan fotogen fås genom att samla ihop kolväten som stiger lite mindre högt. De riktigt stora kolväten som blir kvar i botten på tornet samlas ihop och används till …  Kolväten har en ryggrad bestående av kolatomer, på vilka väteatomerna sitter. Denna kedja kan vara ogrenad, grenad eller ringformad. Kolväten är opolära ämnen – de är svårlösliga i vatten , särskilt de större molekylerna, medan de däremot löses väl i … 15 Kunna ge exempel på organiska syror och var man kan hitta sådana/vad de används till Metansyra (myrsyra) finns i myror och brännässlor. Etansyra (ättiksyra) används som konserveringsmedel och för att smaksätta mat, men är …  Olja, bensin, fotogen, gasol och asfalt är några exempel på kolväten Egenskaperna hos ett kolväte bestäms framförallt av hur många kolatomer molekylen innehåller. De kortaste kolvätena är gaser vid rumstemperatur.  Ge exempel på någon produkt samt hur många kolväten det innehåller vid varje fraktionsutlopp. ... Känna till vad som menas med mättade och omättade kolväten. Känna till vad som menas med biobränslen och fossila bränslen. ... Känna till vad man kan använda olika alkoholer till.  Hjälp fan inte till i skoluppgifter. på sin höjd så ska man ge de lite länktips. Vad lär man sig på om man inte gör fel och kan föra en diskussion om vad som är rät toch fel? Ingen kan allting men man kan alltid bli bättre på saker och ting och det blir man genom motgångar vilket stärker en. De fetter vi bör äta mer av finns till exempel i fisk, rapsolja, olivolja och nötter. Det finns också en typ av fett som kallas transfett. Transfett ökar, liksom mättat fett, risken för hjärt- och kärlsjukdom. Omättade fetter. Omättade fetter är bra för dig.De gör att du minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. För att bränna fett måste du också äta fett (dock inte extremvägen). Omättade kolväten. Olja och naturgas. ... propan och butan • något om kolets kretslopp. • hur olja bildas och vad den kan användas till. • veta vad vi använder ett fraktioneringstorn till och kunna ge några exempel på produkter som framställs. • egenskaperna hos de vanligaste alkoholerna. Bakgrunden till rekommendationen är att en minskning av det mättade fettet i maten kan bidra till minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar om man samtidigt äter mer av omättade fetter, det vill säga enkelomättat och fleromättat fett. Omättade kolväten har dubbel eller trippelbindningar och kolet binder till färre atomer än vad den hade kunnat binda till. Finns det dubbelbindningar i kolkedjan kallas det för alkener. Exempel på akener är eten, propen, buten och penten. En kolatom kan också använda en eller flera av dess valenser för att bilda bindningar till andra kolatomer. Kolatom kan bilda antingen en-, dubbel- eller trippelbindningar med en annan kolatom eller någon annan atom. ... Alkener och alkyner är exempel på omättade kolväten. ... kolatomer kan rymma i motsats till omättade kolväten. Vatten som kondenseras på ytan inuti exempelvis livsmedelsförpackningar ser inte bra ut och kan till och med påverka livsmedlet negativt. Detta kan lösas på två olika sätt. Vad kan vi göra i vårt samhälle för att minska korrosionen? Lite information om korrosion För att det ska bildas korrosion eller frätning på metall krävs att vi har vatten, syre och en metall. Idag har korrosionen ökat på Väte är ingen energikälla eftersom det inte finns några större naturliga förekomster och det krävs energi för att producera gasen men vätet kan användas för att "lagra energi" som sedan kan användas i till exempel en bilmotor. Flera olika sätt att använda vätgas i motorer är under utveckling, men flera av sätten har komplikationer. Hej! Fredag 11/12, dvs nästa vecka på fredag, kommer klassen att ha ett läxförhör på begrepp som hör till området lag och rätt. Eleverna kommer att få listan med begreppen i morgon på SO-lektionen, vi har arbetat med begreppen under de senaste veckorna. Vi skall nu titta på vad som händer när fast is blir till flytande vatten, som sedan blir till gasformig vattenånga. Precis som de flesta ämnen kan vatten finnas i … Hur kan vi testa vad det finns för ämnen i vår omgivning och hur de påverkar miljön ... – Veta vad ett fossilt bränsle är och kunna ge ett exempel på ett sådant, samt känna till vad förbränning av koldioxid innebär ... – Veta hur några enkla kolväten är sammansatta (alkaner, alkener, alkyner). • Några exempel på mineralämnen är järn som behövs i hemoglobin, och kalcium och fosfat som behövs i skelettet. • Omega 3-fetter är en typ av omättade … Buten, hexen, propen är några vanliga exempel på alkener. Alkyner är de omättade kolvätena med minst en kol-kol-trippelbindning. Den allmänna formeln för alkyn är C n H 2n-2 . 1-butyn och 2-butyn är två enkla alkyner som innehåller en kol-kol-trippelbindning på … Vi kan då tillverka mer bensin av de kolväten som har större molekyler. Med hjälp av upphettning och kemikalier slås de större molekylerna sönder. Då bildas kolväten med 5–10 kolatomer som kan ingå i bensin.