Pris: 386 kr. Häftad, 2012. Finns i lager. Köp Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning av Christina Hedman, Eva Morgan, Eva-Kristina Salameh, Anna Sandell, Anna-Lena Tvingsted på Bokus.com. I Flerspråkighet i skolan diskuteras flerspråkiga barns och ungdomars språkutveckling och hur deras skolgång påverkas av flerspråkigheten.Vilka är dessa barns språkliga svårigheter och möjligheter? Flerspråkighet i skolan - språklig utveckling och undervisning är en bok som jag tänkt att skriva om länge här på bloggen. Jag vill verkligen lyfta fram den här samlingen av texter om flerspråkighet i skolan, den innehåller ett antal kapitel där teori och praktik kopplas samman och texten är föredömligt lättläst. Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0 LIBRIS titelinformation: Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning / Eva-Kristina Salameh (red. ). Flerspråkighet i sig medför inte att språkutvecklingen startar mycket senare, eller att den går extremt långsamt. Forskning kring språkstörning hos flerspråkiga barn är sparsam. ... Eva-Kristina (red) Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning, 27-54. Stockholm: Natur & Kultur. Salameh, E-K (2015) GrUS (Grammatisk undersökning … och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Litteraturtipsen rör främst flerspråkighet och/eller språkstörning och är uppdelade i svenska och engelska tips. 2012, Häftad. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning hos oss! Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning . Eva-Kristina Salameh (red) Natur & Kultur, 2012. En grundbok för varje lärare som har elever med svenska som andraspråk. I Sverige finns ett stort antal kulturer och språk representerade. Detta återspeglas inte minst i skolan, som står inför stora utmaningar med elever som inte … 2012, Häftad. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning hos oss! Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning I denna bok diskuteras flerspråkiga barns och ungdomars språkutveckling och hur skolgången påverkas av detta. Vilka är barnets språkliga svårigheter och möjligheter? Flerspråkighet som resurs Björn Kindenberg Häftad. 282. Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter Anna Kaya Häftad. 378. Tinnerberg-Safaee, Karin (2015). Flerspråkighet i skolan – en intervjustudie om fyra lärares arbete med flerspråkiga elever och deras språkutveckling. Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning Barnens vårdnadshavare ses också som en viktig resurs för barnens utveckling och lärande. Artiklar för förskoleklass. ... Språklig mångfald som resurs. Läs artikel. Ladda ner Flerspråkighet i klassrummet – Språklig mångfald som resurs ... undervisning, mottagande och flerspråkighet. Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning Christina Hedman , Eva Morgan , Eva-Kristina Salameh m.fl. Olika sätt att följa och bedöma språklig och kommunikativ utveckling belyses liksom evidensbaserade metoder för att stödja språkutvecklingen i undervisningssituationen. Det omfattar rapporter, studier, avhandlingar och konferenser som på olika sätt berör flerspråkighet hos individen, flerspråkighet i skolan och flerspråkighet i samhället. Ambitionen är att bevaka såväl nationell som internationell forskning som rör flerspråkighet. språkstörning hos barn och Pragmatik samt Flerspråkighet i skolan, språklig utveckling och undervisning. Har också gett ut bedömningsmaterialet GrUS – Grammatisk undersökning av svenska som andraspråk. De bedömningsinstrument som finns för språklig utveckling bygger på Beslut och riktlinjer. Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet. Mål. Delkurs 1. Skolan i … Olika sätt att följa och bedöma språklig och kommunikativ utveckling belyses liksom evidensbaserade metoder för att stödja språkutvecklingen i undervisningssituationen. • ”Språklig och kommunikativ kompetens utvecklas bäst i ... Utveckling av språklig medvetenhet • ”…så småningom upptäcker barn att språket inte bara ... • Flerspråkighet i skolan – språklig utveckling och undervisning • Lyft språket lyft tänkandet. Språk och lärande, Pauline Gibbons . Title: Redaktör och medförfattare för böckerna Språkutveckling och språkstörning hos barn och Pragmatik samt Flerspråkighet i skolan, språklig utveckling och undervisning. Har också gett ut bedömningsmaterialet GrUS – Grammatisk undersökning av svenska som andraspråk. In E.-K. Salameh (Ed. ), Flerspråkighet i skolan. Språklig utveckling och undervisning [Multilingualism in school. Language … Kursen behandlar flerspråkighet och språklig variation. Undervisning Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och … (2012) Flerspråkighet i skolan – språklig utveckling och undervisning. Stockholm: Natur och Kultur (kap. 1-4) Stockholm: Natur och Kultur (kap. 1-4) Dessutom tillkommer artiklar, avhandlingar och skönlitteratur samt aktuella styrdokument. - Engelska i skolan (7,5 högskolepoäng) Språk, språkinlärning och språkanvändning (Language, Language Acquisition and Language Use) (30 högskolepoäng) - Språkinlärning och språkanvändning i ett flerspråkigt perspektiv (7,5 högskolepoäng) Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit 1. … Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit 1. … Något som utredningen inte direkt tar upp är att “språklig utveckling” inte är statiskt och svårt att mäta. Detta är viktigt att komma ihåg, eftersom logopeder ofta använder standardiserade tester för att försöka få en siffra på språklig kunskap eller utvecklingsnivån. - Språkinriktad undervisning – en strävan efter en inkluderande praktik ... språklig, kulturell och social bakgrund; de har tillbringat olika lång tid i Sverige – ... Flerspråkighet i skolan –språklig utveckling och undervisning. Lund: Studentlitteratur. Flerspråkighet i undervisning – med utgångspunkt i lärares förhållningssätt, möjligheter och begränsningar. Samia Sethi Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur sju lågstadielärare förhåller sig till flerspråkighet i Flerspråkighet i skolan - språklig utveckling och undervisning. Stockholm: Natur och Kultur. Kap 1 och 2. (ca 55 s.) Skolverket (2017). ... Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2. uppl.) Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: Flerspråkighet (även multilingualism, ofta även tvåspråkighet eller bilingualism) betecknar förmågan att obehindrat kunna använda fler … Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.