Det kan även vara reliker eller aska från någon högt värderad munk. (vad det betyder, ge exempel) Undersöka och resonera om sekularisering och fundamentalism och religionens olika påverkan på människor och … Vad menas med anatman? - Frågorna hittar du också på religionskunskap.weebly.com - På provet kommer du också att få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 2. Buddha predikade att människan inte har en själ (an-atman), men vad är det då som går vidare till nästa liv? Förklara begreppen (en) buddha och nirvana. 15 Förklara begreppen nirvana och karma och hur dessa hänger ihop. Vilken betydelse har munkar och nunnor för det buddhistiska samhället? Förklara vad … Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. 5. Förklara vad vajrayanabuddhism är och hur den tillämpas i Tibet. Vilka fyra saker såg Siddharta när han lämnande palatset? 1. 3. Vilka fyra saker såg Siddharta när han lämnande palatset? Förklara begreppen (en) buddha och nirvana. [ 1 ] Karma som begrepp förekommer inom religionerna buddhism , jainism , sikhism och många hinduistiska riktningar. 28. 5. Om nirvana beskrivs i negativa termer är nirvana avsaknad från jord, vatten, eld, luft, liv, död och lidande. - Frågorna hittar du också på religionskunskap.weebly.com-På provet kommer du också att få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Vad utmärker hinayanabuddhism? Buddhistisk term Nirvana är inom buddhismens det viktigaste målet för en människa. Rockband - 3. Vad utmärker hinayanabuddhism? Buddha predikade att människan inte har en själ (an-atman), men vad är det då som går vidare till nästa liv? 2. Begreppen Samsara och Karma förekommer inom hinduismen och buddhismen, förklara dessa! Förklara begreppen karma och reinkarnation. Nirvana betraktas inte som en plats eller en existensform, utan istället som en avsaknad på de negativa ting som karaktäriserar den samsariska existensen. - Läs stencilerna om de fem skandas och existensens hjul. 6. [ 1 ] Karma som begrepp förekommer inom religionerna buddhism , jainism , sikhism och många hinduistiska riktningar. Jämför dem med ett läkarbesök. Berätta kortfattat om de händelser du anser viktigast i Siddharta Gautamas liv, förklara hur du tänker. 4. Vilka är de fyra sanningarna inom buddhismen? 20 Hur blir man buddhist? Vad utmärker mahayanabuddhism? I den äldre buddhismen betyder nirvana upphörande av lidande och befrielse från återfödelsen och detta kan man uppnå genom att följa den "åttafaldiga vägen". 1. Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden, antingen som människa eller djur beroende på vilka handlingar (goda och onda) som utförts i det tidigare livet. 4. Förklara begreppen karma och reinkarnation. - Frågorna hittar du också på religionskunskap.weebly.com-På provet kommer du också att få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Förklara begreppen! (läs i läroboken och sök på nätet) Förklara hur man ser på människans medvetande (mind) inom buddhismen utifrån filmens förklaring. Begreppen Samsara och Karma förekommer inom hinduismen och buddhismen, förklara dessa! Begreppen Samsara och Karma förekommer inom hinduismen och buddhismen, förklara dessa! Förklara begreppen inom hinduismen, till exempel karma och reinkarnation. - Frågorna hittar du också på religionskunskap.weebly.com - På provet kommer du också att få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Nirvana betraktas inte som en plats eller en existensform, utan istället som en avsaknad på de negativa ting som karaktäriserar den samsariska existensen. otillfredsställelse och allt är föränderligt. Hur påverkade detta honom 7. Sammanfatta buddhismens kärna (viktigaste delar). Om nirvana beskrivs i negativa termer är nirvana avsaknad från jord, vatten, eld, luft, liv, död och lidande. Redogör för vad som kännetecknar mahayanabuddhism och minst tre punkter som skiljer den från theravadabuddhism. Redogör för vad som kännetecknar mahayanabuddhism och minst tre punkter som skiljer den från theravadabuddhism. Förklara begreppen treenighet, monoteism, omnipotent, messias, treenighet, människoblivande, uppståndelse, synd, syndafall och arvsynd! - Läs stencilerna om de fem skandas och existensens hjul. 1. 19 Berätta om en högtid och en fest inom buddhismen. 2. 17 Vilka var Buddhas fem moralregler? 2. 1. Vad utmärker mahayanabuddhism? Hur kan man enligt Buddha nå upplysning? Vad utmärker mahayanabuddhism? Naturlagarna sörjer alltid och överallt för att varje orsak får sin bestämda verkan och dessa kallas sammantagna för karma. (läs i läroboken och sök på nätet) Förklara hur man ser på människans medvetande (mind) inom buddhismen utifrån filmens förklaring. Hur kan man enligt Buddha nå upplysning? Förklara begreppen! - Läs stencilerna om de fem skandas och existensens hjul. Sammanfatta buddhismens kärna (viktigaste delar). Naturlagarna sörjer alltid och överallt för att varje orsak får sin bestämda verkan och dessa kallas sammantagna för karma. Begreppen Samsara och Karma förekommer inom hinduismen och buddhismen, förklara dessa! [ 1 ] Karma som begrepp förekommer inom religionerna buddhism , jainism , sikhism och många hinduistiska riktningar. Det kan även vara reliker eller aska från någon högt värderad munk. Redogör för vad som kännetecknar mahayanabuddhism och minst tre punkter som skiljer den från theravadabuddhism. Vilka är de fyra sanningarna inom buddhismen? 16 Vad innebär de fyra ädla sanningarna? Hur påverkade detta honom 7. Nirvana Innehåll- 1.Buddhistisk term - 2. När Buddha slutligen vid 80 års ålder gått in i nirvana delades hans kvarlevor (reliker) och placerades i olika gravmonument. Naturlagarna sörjer alltid och överallt för att varje orsak får sin bestämda verkan och dessa kallas sammantagna för karma. (läs i läroboken och sök på nätet) Förklara hur man ser på människans medvetande (mind) inom buddhismen utifrån filmens förklaring. 6. När Buddha slutligen vid 80 års ålder gått in i nirvana delades hans kvarlevor (reliker) och placerades i olika gravmonument. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena. Beskriva och resonera kring begreppen livsåskådning, humanism, religionsfrihet och privatreligiositet. Aktivitet om att förklara begrepp för årskurs 7,8,9 Popband. Hur kan man enligt Buddha nå upplysning? 29. 31. Ange innebörden av dukkha och ge exempel på vad dukkha är. Jämför dem med ett läkarbesök. 30. - Läs stencilerna om de fem skandas och existensens hjul. 1. 27. Förklara begreppen buddha och nirvana. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Vad utmärker theravadabuddhism? 18 Vilka riktningar finns inom buddhismen? Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena. Förklara vad vajrayanabuddhism är och hur den tillämpas i Tibet. otillfredsställelse och allt är föränderligt.