1948 års arabisk-israeliska krig känt för israelerna som Frihetskriget (hebreiska: מלחמת העצמאות, Milkhemet Ha'atzma'ut) eller Befrielsekriget (hebreiska: מלחמת השחרור, Milkhemet Hashikhrur) – var den första i en serie av angreppskrig som riktades mot staten Israel från dess arabiska grannar, den arab-israeliska-konflikten. 1948 års arabisk-israeliska krig känt för israelerna som Frihetskriget (hebreiska: מלחמת העצמאות eller מלחמת השחרור, Milkhemet Ha’atzma’ut eller Milkhemet HA’sikhror) eller Befrielsekriget (hebreiska: מלחמת השחרור,Milkhemet Hashikhrur) – var den första i en serie av angreppskrig som riktades mot staten Israel från dess arabiska grannar, den arab-israeliska-konflikten. Fördjupningsuppgift: Första Israelkriget | 1948 års arabisk-israeliska krig | Israel och Palestina En kortare fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för det första Israelkriget (även känt som "1948 års arabisk-israeliska krig", "Frihetskriget" och "Befrielsekriget"). 1948 års arabisk-israeliska krig. Artiklar på finska: Israelin itsenäisyyssota; Definition; Tusentals judar vallfärdar till det muslimska Tunisien 05.05.2018 Utrikes. Varken människor eller varor kommer in eller ut från remsan utan Israels eller Egyptens tillstånd. Efter Gazakriget 2008-2009 har Israel förhindrat att fler vapen kommer in i området genom sin blockad. Enligt israeliska säkerhetstjänsten stammar största delen av palestinska attacker mot Israel från Gazaremsan. I rapporten från kommittén den 3 september 1947 till FN: s generalförsamling, majoriteten av kommittén i kapitel VI föreslog en plan för att ersätta det brittiska mandatet med ”en självständig arabisk stat, en självständig judisk stat, och staden Jerusalem. .. den sista att … Det har sedan 1948 pågått en hel del krig om israel, dessa är: 1948 års arabisk-israeliska krig. Sexdagarskriget 1967, Libanonkriget 1970, Oktoberkriget 1973, … Utfallet av detta krig kom till syvende och sist ner till den israeliska krigsmakten, IDF: s förmåga att avstyra och besegra den överlägsna fienden. Det var David mot Goliat, igen. Sexdagarskriget, 5-10 juni 1967, räknas som en av de mest framgångsrika militära operationerna någonsin. Arabiska soldater vandrar genom en raserad synagoga i Jerusalem under 1948 års arabisk-israeliska krig. Ben-Gurion, till vänster, tillsammans med den israeliske nationalhjälten Abba Kovner under det första arabisk-israeliska kriget. I dag använder de palestinska grupperingarna Hamas och Fatah, liksom omkringliggande arabstater, palestinaflyktingarna som en cynisk politisk hävstång i opinionsbildningen mot Israel. När Haganah ombildades till Israels reguljära armé 1948 följde Yadin med och var landets andre överbefälhavare (ÖB) 1949-52, åren närmast efter det första arabisk-israeliska kriget. Yigael Yadin (närmast kameran) och Menachem Begin konfererar under en debatt i knesset i Jerusalem i juli 1980. 21 FN-organet UNRWA:s definition på en palestinsk flykting är en person som bodde i Palestina mellan juni 1946 och Maj 1948, som förlorade sitt hem och arbeten som ett resultat av 1948 års krig 36. Flyktingvågen i samband med 1967 års krig mellan Israel och ett flertal arabstater skapade nya flyktingströmningar. The blog support the Christian Palestinians and all Palestinias on their struggle for a just peace and freedom. It will give tips on news and opinion articles that give the readers a deeper understanding of the complex situation in the Holy Land. The blog support the Christian Palestinians and all Palestinias on their struggle for a just peace and freedom. It will give tips on news and opinion articles that give the readers a deeper understanding of the complex situation in the Holy Land. Som jag många gånger påtalat består det slags entitet som förekommer på ”Västbanken” och i Gaza till största delen av antisemiter, antisionister, judehatare, islamonazister och … En uppvisad oförmåga att skilja mellan kombattanter och civila i stridszonen är i sig skäl nog att bedöma handlingen som oproportionerlig. Bedömningen av lagligheten påverkas också av den mer generella satsen att attacker inte får utföras om man kan förvänta sig oproportionerliga civila förluster och skador. av att inga krig eller katastrofer rivit upp traditionella maktstrukturer. Självfallet har den borgerliga propagandan (dit jag självfallet räknar den akademiska nationalekonomin) aldrig framställt saken så. Trots att inflationen alldeles I vilket fall som helst så pekar nyheten på hur viktigt det är att komma fram till en förhandlingslösning så snabbt som möjligt. I varje ny runda av stridigheter har palestinierna fått mindre och mindre och förhandla om, vilket är naturligt om man startar och förlorar krig.Likväl måste naturligtvis palestinierna få sin egen stat. Hans senare förutspåelser inkluderar även terrorism, ekonomiska kollapser, krig, ekonomiska uppror i stil med den pågående Ockupera Wall Street rörelsen samt även en ökande anti-amerikanism, vilket han har förutspått länge. Hur påverkar dagens situation utsikterna att nå fram till förhandlingsbordet i den arabisk-israeliska konflikten? ... Följande grupper räknas som kombattanter i tredje Genèvekonventionen: 1. ... Afghanistan och Palestina under nio års krig 500 000 barn mördats. Barn skall inte skickas ut i krig. Jag skulle säga att det inte finns någon mogen part i en sådan här konflikt. Israel går i krig med andra uttalade anledningar som är lika "omogna" - dvs enbart rättfärdigande av krigföring. Då USA röstat för - från 1948 och framåt - resolutioner mot Israels interna och externa politik (den aggressiva arabdito) har man alltid förvissat sig om att de saknat verkningsmedel och följaktligen varit av noll och intet värde. Han kritiserade dock samtidigt även vid flera tillfällen den israeliska politiken, bland annat i fråga om bosättningspolitiken." (Svenska Wikipedia "Per Ahlmark" 2018-06-27) Ahlner, Karl D.: Dröm och verklighet. Båda sidorna var engagerade i två andra stora krig, 1948 och 1967. 1967 års krig varade bara sex dagar. ... områden som ockuperades av Israel under 1967 arabisk-israeliska kriget (se arabisk-israeliska krig ... krig har inträffat (1948 ... i 1967 års krig. Under 1948 års arabisk-israeliska krig tjänstgjorde Eitan i den israeliska armén, vilket senare ledde honom till att bli chefsamordnare mellan Shin Bet och Mossad. sätt drabbas av den israeliska ockupationens följder, ... Ursprungligen var det vapenstilleståndslinjen efter 1948 års arabisk-israeliska krig. Vidare skriver organisationen att den grundades efter 1948 års arabisk-israeliska krig och efter skapandet av det palestinska flyktingproblemet. DEN ARABISK- ISRAELISKA KONFLIMTE N 1948-1973 EN BIBLIOGRAFI ... 1948 års krig Israels uppkomst och existens Palestinierna Suezkriseri Sexdagarskriget Lagen, som skapades i kölvattnet av 1948 års arabisk-israeliska krig, förbjuder all handel och interaktion med staten Israel men nämner ingenting om judar. Deir Yassin hade förklarat sig neutral i kriget mellan araber och judar före 1948 års arabisk-israeliska krig.