B-uppsats Read more about rawls, walzer, teori, walzers, kritik and grund. Upptäck hur du kan skriva en bra uppsats på ett enklare och effektivare sätt, så att du blir klar med ditt arbete i tid. ... Paruppsats eller individuell uppsats. Skapade medlemsnytta/mervärde genom att bl.a. ... forskningsproblem och författa en enklare vetenskaplig uppsats. Läs mer om utbildningarna nedan. en uppsats eller ett examensarbete som redan är godkänt och elektroniskt publicerat, klicka på Ändra / Radera post (siffran 3, bild 1 under fliken Logga in i … Hör av dig till oss idag så får du veta mer om vad vi kan göra för just dig Kanske får du skrivkramp, kanske blir du sjuk ... kanske tycker din handledare eller examinator inte att det du gör är tillräckligt bra. Annan Information Skrivråd för statsvetare riktar sig till studenter som skriver uppsats i statsvetenskap och angränsande ämnen. Särskild behörighet Svenska B och engelska B. Akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande. Skriva uppsats i nationalekonomi eller statsvetenskap? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig. För att få ta nästa steg i din egen kunskapstrappa måste du slutföra det föregående ... Tre ämnen under samma tak! ... i aktuella ämnen. Att skriva uppsats är ingenting som man kan räkna med ska gå som på räls. Kanske måste du skriva dag och natt för att klara av det. Beroende på profil studerar du statsvetenskap eller nationalekonomi i tre terminer. För att ändra, komplettera, kopiera eller radera en redan publicerad post, dvs. Grundläggande behörighet samt Statsvetenskap B 31-60 hp, t ex S0026N Politik och policy i den Europeiska Unionen, S0031N Demokrati, utveckling och demokratisering, S0037N Vetenskap och forskningsdesign, S0038N Politisk styrning i … Institutionen för samhällsvetenskap PM inför B-uppsats B-uppsats i statsvetenskap VT 2008 Louise Nilsson Maria Lindberg Handledare: Gissur Erlingsson Uppsatscoachen guidar dig rätt när du skriver din uppsats, B- C-, D-, eller mastersuppsats. 30 apr 2013, kl 10:36 | Lite väl akademiskt , Lund Det händer ofta att man som forskare tänker 'det där borde någon skriva uppsats om' och ungefär lika ofta dyker det upp studenter som inte vet vad de ska skriva uppsats om. Ämnen som intresserar mig mest är internationella relationer, globalisering och ideologier/teorier som berör detta. 2. Statsvetenskap B, 30 hp. Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv. Av dessa ska minst 60 högskolepoäng utgöra en fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen (statsvetenskap) inklusive ett självständigt uppsatsarbete om minst 30 högskolepoäng inom statsvetenskap. Den vänder sig i första hand till studenter på grund­ läggande nivå inom statsvetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen … LiU IEI Stat Utbildning - grundnivå Kurspaket Statsvetenskap 2 upps filarkiv - B-uppsats vt 2013 B-uppsatser vt 2013 Du behöver logga in för att få se informationen på 733G27 Självständigt arbete 7,5 hp. Examensarbeten på kandidat-, magister-, och masternivå skrivs individuellt. Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. Om du inte själv har en tydlig idé kring vad du undrar och vilken hjälp du är i behov av är det inte sannolikt att … Hej! B-uppsatser skrivs bland annat av företagsekonomer (på Södertörns högskola) statsvetare, pedagoger, mediastudenter på termin två. arrangera möten, studiebesök, delegationsresor m.m. Fundera över vem du vill skriva tillsammans med redan från kursens första dag! Behörighetskrav Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande. Kriminologprogrammet ger dig kunskap om brottslighet, hur den uppkommer och hur brott kan förhindras. B-uppsats: Välfärdsstat, Demokrati och Globalisering En längre B-uppsats från programmet Statsvetenskap (Politiska och historiska studier), där eleven undersöker välfärdsstaten ur ett demokrati- och globaliserings-perspektiv. Mycket pirrigt. Utbildningen innehåller tre obligatoriska ämnen: statsvetenskap, nationalekonomi och rättsvetenskap. Gör klart för dig själv vad det är du vill ha hjälp med. Ansvarade för verksamheten i ett ... (B-uppsats internationella relationer) Poland, an economy in transition (B-uppsats statsvetenskap) Historiker, retoriker, estetiker, arkivvetare, studenter inom internationella relationer skriver också B-uppsats. Avdelningen för samhällsvetenskap bedriver utbildningar i genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap. Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ... Statsvetenskap B. Läser denna termin statsvetenskap steg 2, eller om man vill B-nivå och ska välja område att skriva uppsats om. För dig som läser Statsvetenskap. På fortsättningsnivån skrivs uppsatserna i grupper om två studenter. Vägledning för studerande i statsvetenskap” gäller även för ... områdena anges den tonvikt det har för C- respektive D-uppsats i förhållande till det godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 15 högskolepoäng i ämnet statsvetenskap, genomgången högskoleutbildning i för utbildningen relevanta ämnen om ytterligare 90 högskolepoäng, samt för medlemmarna i aktuella ämnen. Och det är långt ifrån säkert att man har gjort en förstudie innan. Moment 1: ... B-kursen innehåller också en introduktion i forskningsmetod, samt genomförande av ett projektarbete i form av en B-uppsats. För statsvetarna är B-uppsatsen den första uppsatsen man skriver. Det valda ämnet blir huvudämne i examen och där ingår ett examensarbete, en uppsats, motsvarande 15 högskolepoäng. Hur lång tid tror ni ni skulle behöva för att skriva en godkänd b-uppsats inom ett samhällsvetenskapligt ämne?